Lorem ipsum: Lorem ipsum dolor sit amet

Qualimo.pl

Automatyzujemy badanie, analizujemy dane, tworzymy informacje.

Informacje

Czego możesz się od nas dowiedzieć

Na bieżąco monitorujemy poziom satysfakcji Twoich klientów. W jednym miejscu prezentujemy informacje na temat tego, które grupy klientów charakteryzują się najwyższą satysfakcją, jak się ona zmienia w czasie i dlaczego.Rankingi

Wykorzystujemy rankingi, aby zobaczyć jak dany oddział, jest oceniany na tle pozostałych jednostek organizacyjnych. Porównujemy regiony, departamenty i lokalizacje, aby zidentyfikować i promować najlepsze praktyki obsługi klientów. Rankingi segmentów oraz profili klientów pozwalają lepiej zrozumieć różnice pomiędzy nimi.Controlling decyzji

Czas rzeczywisty zbierania informacji od klientów pozwala organizacji na bardzo szybkie dostosowywanie się do zmieniających preferencji klientów. Wszelkie decyzje podjęte przez kadrę zarządzającą mają natychmiastowe odzwierciedlenie w informacjach generowanych przez klientów.


Uzupełnienie CRM

Qualimo uzupełnia dane na temat Państwa bazy klientów o dane dotyczące jakości relacji z poszczególnymi segmentami i profilami. Wykorzystując dane operacyjne i finansowe w połączeniu z danymi z systemu Qualimo kadra zarządzająca jest w posiadaniu unikatowej wiedzy dotyczącej  rozwoju organizacji.Doskonalenie

Przygotowana przez Qualimo strategia zbierania informacji zwrotnej oraz monitorowania satysfakcji prowadzi bezpośrednio do ciągłego doskonalenia procesów, rozwiązań oraz systemów organizacji. W ostateczności to klient i jego emocje związane z marką decydują o przyszłości finansowej Twojej firmy.

Dowiedz sie, jak monitorowac customer experience swoich klientów

Monitorujemy Twoich klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.